Jan. 22, 2020

Bomberna kommer fortsätta — eftersom politikerna inte fattat någonting

Bomberna kommer fortsätta — eftersom politikerna inte fattat någonting

Ett uttalande från Det fria Sveriges ordförande Dan Eriksson med anledning av bomberna som briserar över Sverige.

Läs uttalandet på https://www.detfriasverige.se/bomberna-kommer-fortsatta-eftersom-politikerna-inte-fattat-nagonting/
Bli medlem:...


Ett uttalande från Det fria Sveriges ordförande Dan Eriksson med anledning av bomberna som briserar över Sverige.

Läs uttalandet på https://www.detfriasverige.se/bomberna-kommer-fortsatta-eftersom-politikerna-inte-fattat-nagonting/
Bli medlem: https://www.detfriasverige.se/blimedlem