April 29, 2021

Förtrycket mot de kristna

Förtrycket mot de kristna

När Sveriges utrikesminister medvetet förnekar och förminskar folkmord på kristna är det viktigt att vi tar ett steg tillbaka och funderar på kristnas situation i världen, och vilka som ligger bakom förtrycket mot dem.

Artikeln i textformat:...


När Sveriges utrikesminister medvetet förnekar och förminskar folkmord på kristna är det viktigt att vi tar ett steg tillbaka och funderar på kristnas situation i världen, och vilka som ligger bakom förtrycket mot dem.

Artikeln i textformat: https://detfriasverige.se/fortrycket-mot-de-kristna/