Dec. 6, 2019

Låt inte ditt barn bli nästa Wilma

Låt inte ditt barn bli nästa Wilma

Många engagerade sig i sökandet efter den mördade Wilma Andersson. En 17 år ung flicka från Uddevalla som försvann för snart en månad sedan, och som polisen ännu bara hittad kroppsdelar av.

Läs hela uttalandet på...


Många engagerade sig i sökandet efter den mördade Wilma Andersson. En 17 år ung flicka från Uddevalla som försvann för snart en månad sedan, och som polisen ännu bara hittad kroppsdelar av.

Läs hela uttalandet på https://www.detfriasverige.se/lat-inte-ditt-barn-bli-nasta-wilma/
Bli medlem i Det fria Sverige https://www.detfriasverige.se/blimedlem