June 18, 2021

Misstroende mot Löfven bör följas av misstroende mot systemet

Misstroende mot Löfven bör följas av misstroende mot systemet

Det fria Sveriges ordförande analyserar den kommande misstroendeomröstningen mot statsminister Stefan Löfven ur fria svenskars perspektiv.


Det fria Sveriges ordförande analyserar den kommande misstroendeomröstningen mot statsminister Stefan Löfven ur fria svenskars perspektiv.

Läs artikeln på https://detfriasverige.se/misstroende-mot-lofven-bor-foljas-av-misstroende-mot-systemet/

Bli medlem i Det fria Sverige: https://www.friasvenskar.se/blimedlem