Oct. 23, 2019

Svenskarna offras för utlänningarnas väl

Svenskarna offras för utlänningarnas väl

Politiker och etablissemang bedriver medvetet en svenskfientlig politik. Vi i Det fria Sverige tänker vara rösten för det enda folk som har rätt till det här landet.

Läs uttalandet i textformat på...


Politiker och etablissemang bedriver medvetet en svenskfientlig politik. Vi i Det fria Sverige tänker vara rösten för det enda folk som har rätt till det här landet.

Läs uttalandet i textformat på https://www.detfriasverige.se/svenskarna-offras-for-utlanningars-val/