Nov. 4, 2019

Svenskarnas säkerhet måste gå före islamisternas

Svenskarnas säkerhet måste gå före islamisternas

Regeringen kan inte utvisa sex islamister som anses vara ett hot mot rikets säkerhet, eftersom de riskerar "förföljelse" i sina hemländer.

Bli medlem i Svenskarnas intresseförening idag: https://www.detfriasverige.se/blimedlem
Länk till uttalandet:...


Regeringen kan inte utvisa sex islamister som anses vara ett hot mot rikets säkerhet, eftersom de riskerar "förföljelse" i sina hemländer.

Bli medlem i Svenskarnas intresseförening idag: https://www.detfriasverige.se/blimedlem
Länk till uttalandet:
https://www.detfriasverige.se/svenskarnas-sakerhet-maste-ga-fore-islamisternas/