April 16, 2021

31. Förintelsen, polisen och rasismen

31. Förintelsen, polisen och rasismen

Morgan Johansson vill förbjuda "förintelseförnekelse", men vad innebär det egentligen? Dessutom diskuteras polisens roll i det fria Sverige vid tinget, och till slut kommer också diskussionen om behovet av rasism.

https://www.svegot.se


Morgan Johansson vill förbjuda "förintelseförnekelse", men vad innebär det egentligen? Dessutom diskuteras polisens roll i det fria Sverige vid tinget, och till slut kommer också diskussionen om behovet av rasism.

https://www.svegot.se