May 10, 2019

5. Trender, bubblor och kvinnor på film

5. Trender, bubblor och kvinnor på film

SPANINGAR

Magnus Söderman: Vad menas med uppror? Efter att ha sett hur Bensinupproret ställt ni sina manifestationer då de inte fått tillstånd av den makt de säger sig göra uppror emot behöver vi nog reda ut begreppen. Men kanske är svenskarna inte...


SPANINGAR

Magnus Söderman: Vad menas med uppror? Efter att ha sett hur Bensinupproret ställt ni sina manifestationer då de inte fått tillstånd av den makt de säger sig göra uppror emot behöver vi nog reda ut begreppen. Men kanske är svenskarna inte redo för ett uppror?

Dan Eriksson: Magdalena Andersson, Helene Fritzon, Svenska folket: Alla verkar de leva i en bubbla utan möjlighet att ta in vad som sker runt omkring dem. Eller är det vi som lever i en bubbla? Finns det något som tyder på att de här bubblorna närmar sig varandra, eller växer sig avgrunden än djupare — och hur ska vi isåfall kunna leva tillsammans?

Jalle Horn: Kvinnor spelar allt oftare hjältar i filmer och tar på sig roller som är omöjliga för kvinnor att leva upp till. Hur kommer det påverka kvinnors självbild, och framförallt; hur kommer den reagera i samband med islamiseringen av Sverige?

VECKAN SOM GÅTT

Magnus talade om modern konst tidigare i veckan, och Jalle Horn försöker ge en bakgrund till den modernistiska konstens framväxt. En diskussion om den politiska styrningen av konsten bryter också ut.

Jalle Horn skrev en hyllad kulturartikel på Svegot om trender och vatten på burk. Vi fortsätter diskussionen och tittar avundsjukt på de som alltid låter sig svepas med.

Avslutningsvis ställer Jalle Horn ett par frågor som måste ställas, samtidigt som vi kan konstatera att ingen annan i offentligheten ställer dem.