May 17, 2019

6. Ideologin om den svage

6. Ideologin om den svage

SPANINGAR

- Jalle Horn om den svage kotra det faktum att några personer faktiskt är bättre än andra
- Dan Eriksson om vikten av att ha trevligt
- Magnus Söderman om att vi inte får förlora framtidsinitiativet och aldrig sluta drömma stort

VECKAN...


SPANINGAR

- Jalle Horn om den svage kotra det faktum att några personer faktiskt är bättre än andra
- Dan Eriksson om vikten av att ha trevligt
- Magnus Söderman om att vi inte får förlora framtidsinitiativet och aldrig sluta drömma stort

VECKAN SOM GÅTT

- Magnus Söderman gör upp med Astrid Lindgren och hennes gloria
- Jalle Horn om behovet av en ungdomsrörelse
- Ungdomsgårdar och straffrabatt för ungdomar