May 4, 2020

84. Nationalism, patriotism och arbetarrörelsen

84. Nationalism, patriotism och arbetarrörelsen

Dan Eriksson, Magnus Söderman och Björn Björkqvist bryter ned fyra diskussionsämnen och får dem hela till ett större tema.

- Nedslag i rörelsens historia: 1 maj i allmänhet och i Nora 1998 i synnerhet
- Nationalism och patriotism - land och stat...


Dan Eriksson, Magnus Söderman och Björn Björkqvist bryter ned fyra diskussionsämnen och får dem hela till ett större tema.

- Nedslag i rörelsens historia: 1 maj i allmänhet och i Nora 1998 i synnerhet
- Nationalism och patriotism - land och stat eller folk och nation?
- Ibland duger det med flaggviftande. Hur ska vi tolka Löfvens plötsliga patriotism?
- Arbetarrörelsen - behövs den idag och behövdes den förr? Björn Björkqvists bok Vägvalet är aktuell igen: https://logik.se/Produkt/vagvalet/

Gillar du detta?

Radio Svegot görs möjligt tack vare våra generösa lyssnare.