March 28, 2021

10. Psykisk ohälsa, kvinnlighet och manlighet

10. Psykisk ohälsa, kvinnlighet och manlighet

Kvinnofällan firar 10 avsnitt på Svegot! Frida Lind och Chris Dulny pratar utifrån en artikel om psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Ämnen som manlighet, kvinnlighet, p-piller och självförbättring avhandlas.


Kvinnofällan firar 10 avsnitt på Svegot! Frida Lind och Chris Dulny pratar utifrån en artikel om psykisk ohälsa bland unga kvinnor. Ämnen som manlighet, kvinnlighet, p-piller och självförbättring avhandlas.