March 7, 2021

7. Kampsport, manlighet och livet

7. Kampsport, manlighet och livet

Frida bjuder in JK och herr D till vad som till slut blev ett långt samtal om kampsport, manlighet i dagens samhälle och att utveckla sin mentala och fysiska styrka


Frida bjuder in JK och herr D till vad som till slut blev ett långt samtal om kampsport, manlighet i dagens samhälle och att utveckla sin mentala och fysiska styrka