Jan. 12, 2021

2. Om dygder och laster enligt filosofen Plutarchos

2. Om dygder och laster enligt filosofen Plutarchos

Jalle Horn och Robin Holmgren berättar om två skrifter av den grekiska filosofen Plutarchos, som levde ca 46-120 e.Kr. från hans bok Moralia.

I "Till en obildad häskare" och "Dygd och last" lägger Plutarchos fram sin syn på hur en människa bör...


Jalle Horn och Robin Holmgren berättar om två skrifter av den grekiska filosofen Plutarchos, som levde ca 46-120 e.Kr. från hans bok Moralia.

I "Till en obildad häskare" och "Dygd och last" lägger Plutarchos fram sin syn på hur en människa bör sträva efter att bli en sund och god människa samt farorna som lurar runt hörnet. Den gamla filosofen lägger fram sin sak mycket tänkvärt, välformulerat och underhållande.

Radio Svegot sänder dygnet runt: https.//www.svegot.se
Stöd vårt arbete: https://www.svegot.se/plus

Gillar du detta?

Radio Svegot görs möjligt tack vare våra generösa lyssnare. Stöd vårt arbete du med.