Jan. 13, 2020

Om behovet av en moralisk upprustning

Om behovet av en moralisk upprustning

I detta samtal resonerar Ludvig och Magnus om ett så grundläggande – men ack så förvanskat – begrepp som moral. I en tid då moralupplösning i form av normkritik är önskvärt förfäktas här istället idén om att individen måste ta ett eget ansvar och...


I detta samtal resonerar Ludvig och Magnus om ett så grundläggande – men ack så förvanskat – begrepp som moral. I en tid då moralupplösning i form av normkritik är önskvärt förfäktas här istället idén om att individen måste ta ett eget ansvar och tvinga sig själv att leva stick i stäv mot den moderna världen. Kort sagt, vi måste ta itu med vår egen moraliska upprustning.

Gillar du detta? 

Radio Svegot görs möjligt tack vare våra lyssnares stöd. Om du vill höra mer från Radio Svegot, se till att bli stödprenumerant eller lämna en gåva. Tack på förhand!