Sept. 29, 2020

Om Heimat Defender och motkultur

Om Heimat Defender och motkultur

När det patriotiska datorspelet "Heimat Defender" såg världens ljus i september 2020 drog medias hetskampanjer igång och censuren följde därefter. Dan Eriksson och Marcus Follin har satt sig ned för att prata om dels Heimat Defender, men också behovet...


När det patriotiska datorspelet "Heimat Defender" såg världens ljus i september 2020 drog medias hetskampanjer igång och censuren följde därefter. Dan Eriksson och Marcus Follin har satt sig ned för att prata om dels Heimat Defender, men också behovet av att skapa en moktultur i allmänhet.

Gillar du detta? 

Radio Svegot görs möjligt tack vare våra lyssnares stöd. Om du vill höra mer från Radio Svegot, se till att bli stödprenumerant eller lämna en gåva. Tack på förhand!