Jan. 24, 2020

105. "Urminnes hävd" ger samer rätt mot staten

105. "Urminnes hävd" ger samer rätt mot staten

Samerna firar en stor seger mot svenska staten, då det nu är beslutat att "urminnes hävd" trumfar statens äganderätt om man är "ursprungsfolk". Vad får domslutet för konsekvenser? Det är givetvis svårt att veta, men de kan bli stora.


Samerna firar en stor seger mot svenska staten, då det nu är beslutat att "urminnes hävd" trumfar statens äganderätt om man är "ursprungsfolk". Vad får domslutet för konsekvenser? Det är givetvis svårt att veta, men de kan bli stora.