March 5, 2020

134. Gud återvänder till Ryssland

134. Gud återvänder till Ryssland

Gud har återvänt. I alla fall om Rysslands president Putin får igenom sina ändringar i landets grundlag. I förslaget kommer det även fastslås att äktenskapet är mellan man och kvinna. Men även en del annorlunda saker. Estland vill skicka patrullbåtar...


Gud har återvänt. I alla fall om Rysslands president Putin får igenom sina ändringar i landets grundlag. I förslaget kommer det även fastslås att äktenskapet är mellan man och kvinna. Men även en del annorlunda saker. Estland vill skicka patrullbåtar till Grekland för att stävja invasionen av alla de främlingar som försöker klättra över stängslen till Europa. I ankdammen Sverige däremot ser vi hur Ann Heberlein havererar och spyr galla på sina egna följare.