March 23, 2020

146. Globalismens död!

146. Globalismens död!

Globalismen, där alla länder är beroende av varandra, visar sina svagheter nu tydligare än kanske någonsin. Kan världen lära sig, och kanske bli botad, från detta otyg nu när handelskedjor bryter ihop? Vi tror, och hoppas på detta. Vi diskuterar även...


Globalismen, där alla länder är beroende av varandra, visar sina svagheter nu tydligare än kanske någonsin. Kan världen lära sig, och kanske bli botad, från detta otyg nu när handelskedjor bryter ihop? Vi tror, och hoppas på detta. Vi diskuterar även vikten av att i dessa allvarliga tider göra sin plikt. Inte för att staten säger det - utan för att det är det rätta.