March 26, 2020

149. Staten släpper sitt strypgrepp!

149. Staten släpper sitt strypgrepp!

Staten släpper något sitt strypgrepp om företagarna när man slopar arbetsgivaravgiften. Det är givetvis goda nyheter men det är högst tillfälligt och någon gång måste det väl betalas tillbaka. Klaus redogör för hur han anser ekonomin borde fungera i...


Staten släpper något sitt strypgrepp om företagarna när man slopar arbetsgivaravgiften. Det är givetvis goda nyheter men det är högst tillfälligt och någon gång måste det väl betalas tillbaka. Klaus redogör för hur han anser ekonomin borde fungera i kristider och vi ser att Socialdemokraterna går framåt och förvånas inte av det.