April 1, 2020

153. Litar vi på Stefan Löfven?

153. Litar vi på Stefan Löfven?

Stefan Löfven är populärare än på mycket länge. Hur har han skött sig under coronakrisen och hur har vårt eget förtroende för honom förändrats? Man kan även undra sig hur sjuksköterskor förhåller sig till Löfven med tanke på den arbetsbörda och brist...


Stefan Löfven är populärare än på mycket länge. Hur har han skött sig under coronakrisen och hur har vårt eget förtroende för honom förändrats? Man kan även undra sig hur sjuksköterskor förhåller sig till Löfven med tanke på den arbetsbörda och brist på utrustning de upplever. Lamotte har dragit sig tillbaka och vi förstår varför - och berättar om våra egna upplevelser av drev.