March 9, 2021

340. Neandertalarnas återkomst

340. Neandertalarnas återkomst

Vänster och makten går hand i hand. Någonting som blir mer och mer tydligt för varje dag. Neandertalgener gör vita mer resistenta mot Covid-19, någonting Joe Biden påpekar när Texas släpper på restriktioner. Och vad hände egentligen under...


Vänster och makten går hand i hand. Någonting som blir mer och mer tydligt för varje dag. Neandertalgener gör vita mer resistenta mot Covid-19, någonting Joe Biden påpekar när Texas släpper på restriktioner. Och vad hände egentligen under ”tusenmannamarschen”?