March 18, 2021

344. Den hotade demokratin?

344. Den hotade demokratin?

Moderaterna är på en väg som kan hota demokratin, om vi ska tro Stefan Löfven. Björn tar ett rasisttest, Dan Eriksson ringer in för att läxa upp Björn och Ludvig. Men inte om rasism, utan om matvarubutiker. Alla enas dock att man hellre har maskiner...


Moderaterna är på en väg som kan hota demokratin, om vi ska tro Stefan Löfven. Björn tar ett rasisttest, Dan Eriksson ringer in för att läxa upp Björn och Ludvig. Men inte om rasism, utan om matvarubutiker. Alla enas dock att man hellre har maskiner istället för afghaner i matvarubutikerna. Och Miljöpartiet ger alla män en ny chans att slippa städa hemma till deras respektives stora förtret.