May 4, 2021

363. Bronsåldersfynd, högerbrudar och kineser

363. Bronsåldersfynd, högerbrudar och kineser

Ett stort arkeologiskt fynd som har gjorts utanför Alingsås visar än en gång på att svenskarna besuttit denna jord sedan urminnes tider. Vi tittar även på demonstrationen mot restriktionerna och hur Kina ökar sin militära närvaro i sydkinesiska sjön.


Ett stort arkeologiskt fynd som har gjorts utanför Alingsås visar än en gång på att svenskarna besuttit denna jord sedan urminnes tider. Vi tittar även på demonstrationen mot restriktionerna och hur Kina ökar sin militära närvaro i sydkinesiska sjön.