Nov. 28, 2019

79. Den oundvikliga kraschen

79. Den oundvikliga kraschen

Den ekonomiska kraschen kommer allt närmare, det är de flesta experter eniga om. Hur kommer det gå till och vad kan man göra för att förbereda sig? Svenskarna är oerhört högt belånade och det beror på en konstig inställning till lån. Är man medveten...


Den ekonomiska kraschen kommer allt närmare, det är de flesta experter eniga om. Hur kommer det gå till och vad kan man göra för att förbereda sig? Svenskarna är oerhört högt belånade och det beror på en konstig inställning till lån. Är man medveten om att de måste betalas tillbaka?