Dec. 4, 2019

83. Förbättrade PISA-resultat?

83. Förbättrade PISA-resultat?

Det bör vara glädjande nyheter att svenska elever presterar bättre i PISA-undersökningen men både Daniel och Eva-Marie misstänker att det ligger något fuffens bakom siffrorna. Samtalet om PISA leder oss givetvis in på svenska skolan i stort, och vi...


Det bör vara glädjande nyheter att svenska elever presterar bättre i PISA-undersökningen men både Daniel och Eva-Marie misstänker att det ligger något fuffens bakom siffrorna. Samtalet om PISA leder oss givetvis in på svenska skolan i stort, och vi känner stor sympati med alla de ungdomar och föräldrar som tvingas uthärda kaoset.