Dec. 12, 2019

89. De passiva svenskarna

89. De passiva svenskarna

Daniel är på krigsstigen mot den passiva svensken, men Ludvig finns där till dennes försvar. Vi är så oerhört passiva. Vi säger inte ens till om någon går före i kön. Men det är där motståndet faktiskt kan börja. Och det finns, givetvis, förklaringar...


Daniel är på krigsstigen mot den passiva svensken, men Ludvig finns där till dennes försvar. Vi är så oerhört passiva. Vi säger inte ens till om någon går före i kön. Men det är där motståndet faktiskt kan börja. Och det finns, givetvis, förklaringar till passiviteten. Men nu får det vara nokk!