Oct. 23, 2020

Christoffer och Daniel känner sig gamla, och Daniel får lära sig vad 4chan är bra till

Christoffer och Daniel känner sig gamla, och Daniel får lära sig vad 4chan är bra till

Hör hela avsnittet här: https://www.svegot.se/2020/08/24/sverige-vaknar-23-oktober-2020/