Nov. 18, 2020

Fredrik tycker man ska svara ärligt på frågan "hur mår du", och på tal om det - hur mår svenskarna?

Fredrik tycker man ska svara ärligt på frågan "hur mår du", och på tal om det - hur mår svenskarna?

Hör hela avsnittet här: https://www.svegot.se/2020/08/24/sverige-vaknar-18-november-2020/