April 23, 2020

Sjömannen Peter om svårigheterna med att arbeta i Sudan

Sjömannen Peter om svårigheterna med att arbeta i Sudan

Alla försöker blåsa en i Sudan. Men man måste ändå ge dem att de är ganska kreativa.


Alla försöker blåsa en i Sudan. Men man måste ändå ge dem att de är ganska kreativa.