Nov. 27, 2020

Svensken är ofri, men kan i tanken vara betydligt friare!

Svensken är ofri, men kan i tanken vara betydligt friare!

Hör hela avsnittet här: https://www.svegot.se/2020/08/24/sverige-vaknar-27-november-2020/