Aug. 28, 2020

Vi frågar oss om det krävs intelligens för att uppskatta klassisk musik?

Vi frågar oss om det krävs intelligens för att uppskatta klassisk musik?

Hör hela avsnittet här: https://www.svegot.se/2020/08/24/sverige-vaknar-27-augusti-2020/