Oct. 27, 2020

Vi tittar närmare på Goggles absurda manipulering av sökresultat

Vi tittar närmare på Goggles absurda manipulering av sökresultat

Hör hela avsnittet här: https://www.svegot.se/2020/08/24/sverige-vaknar-27-oktober-2020/