March 24, 2021

12. Sex kätterska teser

12. Sex kätterska teser

Vi gräver där vi står och gör ett djupdyk i den svenska myllan. Med oss har vi den nationalistiska skalden Carl-Ernfrid Carlbergs sex kätterska teser, som redan 1958 fungerade som ett rättesnöre för dåvarande hädare. Carlbergs teser står sig väl än...


Vi gräver där vi står och gör ett djupdyk i den svenska myllan. Med oss har vi den nationalistiska skalden Carl-Ernfrid Carlbergs sex kätterska teser, som redan 1958 fungerade som ett rättesnöre för dåvarande hädare. Carlbergs teser står sig väl än idag och med deras hjälp kan vi dissekera den egalitära världen.