May 4, 2021

17. Mythos

17. Mythos

Under århundraden har Europas myter fått stå tillbaka för moderniteten. Våra gemensamma historier och traditioner har dekonstruerats i såväl kristendomens som liberalismens namn. Men vårt urtidsminne glömmer aldrig och det är hög tid att blicka...


Under århundraden har Europas myter fått stå tillbaka för moderniteten. Våra gemensamma historier och traditioner har dekonstruerats i såväl kristendomens som liberalismens namn. Men vårt urtidsminne glömmer aldrig och det är hög tid att blicka tillbaka. Långt tillbaka.

De som hatar allt vad vi är har gjort allt för att förneka oss vår identitet, vårt arv och våra myter. Den politiskt korrekta forskningen bryr sig inte nämnvärt om våra urtida förfäder: Indoeuropéerna. Arierna.