Jan. 13, 2021

2. Myten om jämlikhet

2. Myten om jämlikhet

Det sker nu som aldrig förr. Floskeln jämlikhet trycks ned i allas våra halsar och vi tvingas förhålla oss till detta abstrakta begrepp. Men vad menas egentligen när makten hävdar att vi alla är jämlika? Den moderna världen påtalar jämlikheten som en...


Det sker nu som aldrig förr. Floskeln jämlikhet trycks ned i allas våra halsar och vi tvingas förhålla oss till detta abstrakta begrepp. Men vad menas egentligen när makten hävdar att vi alla är jämlika? Den moderna världen påtalar jämlikheten som en dygd i tid och otid. Men är vi egentligen jämlika 2021, när presidenter plockas bort från internet och när oppositionella blir av med jobb? Och hur kom vi egentligen hit?

Jämlikheten är en floskel som byggt den världen vi lever i idag. Men det är även ett vedträ att lägga på bålet.