Jan. 27, 2021

4. Den politiska skulden

4. Den politiska skulden

Skam och skuld. Känslor som ligger till grund för mycket i det mänskliga beteendet. Även känslor som mer än andra har format politiken i den demokratiska västvärlden. Man skuldbelägger européer med historiska händelser. Dessa används som slagträn för...


Skam och skuld. Känslor som ligger till grund för mycket i det mänskliga beteendet. Även känslor som mer än andra har format politiken i den demokratiska västvärlden. Man skuldbelägger européer med historiska händelser. Dessa används som slagträn för att forma dagens debattklimat såväl som lagstiftning.

I ett samhälle klätt i offerkoftor är det den som gråter mest, som får makten. Men offerkoftan hade aldrig varit gångbar om vi inte marinerats i skulden.