Feb. 25, 2021

8. Den avgörande aspekten

8. Den avgörande aspekten

Invandringen har omdanat vårt samhälle och även vårt eget sätt att se oss själva. Kritiken har vuxit i takt med att främlingarna blivit fler och fler. Kulturen förändras, brottslighet ökar och samhällsekonomin blöder pengar. Men det finns en aspekt...


Invandringen har omdanat vårt samhälle och även vårt eget sätt att se oss själva. Kritiken har vuxit i takt med att främlingarna blivit fler och fler. Kulturen förändras, brottslighet ökar och samhällsekonomin blöder pengar. Men det finns en aspekt som måste tas när man pratar om invandringen. Ras.