Episodes

May 26, 2021

21. Kaptenen av järn

Inspiration är viktigt i dagens läge och det finns få lika inspirerande personligheter bland Europas nationalister som Corneliu Codreanu. Järngardet och Legionen är exempel ur den europeiska myllan, och det finns många likheter med dåtidens Rumänien...

May 19, 2021

20. De vita gudarnas söner

Vita i den amerikanska historien? Inte så osannolikt som det låter. Leif Eriksson är idag en erkänd upptäckare av Amerika, men så har det inte alltid varit. Och hur kommer det sig egentligen att flertalet indianstammar nämner vita gudar? De nordiska...

May 13, 2021

19. Frihet är en nation

Vad har samurajerna, de antika grekerna och nutida nationalister gemensamt egentligen? Frihetsidealet och tron på sin nation. Friheten har ofta förknippats med det personliga. Men stämmer verkligen detta? Vi tar oss ut på en resa genom tid och rymd...

May 10, 2021

18. Den förhatliga staden

Staden har i alla tider lockat fram det sämsta ur människor och för idag närmast ett krig mot våra sinnen. Men kan man bryta sig loss från ekorrhjulet i staden? Ludvig har med sig Andreas som tröttnade på staden och all dess skit, packade ihop och...

May 04, 2021

17. Mythos

Under århundraden har Europas myter fått stå tillbaka för moderniteten. Våra gemensamma historier och traditioner har dekonstruerats i såväl kristendomens som liberalismens namn. Men vårt urtidsminne glömmer aldrig och det är hög tid att blicka...

April 21, 2021

16. En positiv kritik

Vår strävan har under det senaste århundradet kantats av bakslag och nederlag. Våra länder har gjorts till mänskliga soptippar och våra kulturer förtvinar. Men vad har motståndet egentligen gjort fel? Det är en positiv, men även hänsynslös kritik mot...

April 15, 2021

15. Den gudomliga gnistan

Vår sak. Vår strävan är ingenting om vi inte går till botten med problemen samt bygger en solid grund. Men för vad strävar vi egentligen? Är det för materiella ting, eller finns det någon djupare mening inom oss själva? Från de minsta cellerna i vår...

April 07, 2021

14. Fader vår som är på jorden

Den moderna världen har påverkat oss som människor, vår politik och vår syn på världen. Men den har även infekterat relationerna mellan män och kvinnor. Måltavlan för det subversiva har sedan länge varit familjefadern, och det är dags för oss att ta...

March 31, 2021

13. Allierade i samhällskollapsen?

Det liberala samhällsbygget går som bekant nedåt i en allt raskare takt. I förfallet ser vi hur fler och fler intressegrupper dyker upp och vill ha sin bit av kakan. Men vad händer egentligen när maktens tidigare undersåtar vänder sin ilska mot makten...

March 24, 2021

12. Sex kätterska teser

Vi gräver där vi står och gör ett djupdyk i den svenska myllan. Med oss har vi den nationalistiska skalden Carl-Ernfrid Carlbergs sex kätterska teser, som redan 1958 fungerade som ett rättesnöre för dåvarande hädare. Carlbergs teser står sig väl än...

March 17, 2021

11. Tillsammans mot den moderna världen - igen

Sverige får fler och fler hädare och vi fortsätter vår resa tillsammans med lyssnarna. Frågor om filosofi, ideologi och musik har kommit in på redaktionen. Det svingas självklart mot det rådande samhällsklimatet, men även oppositionen får sig sin...

March 11, 2021

10. Tillsammans mot den moderna världen

Den moderna världen visar sig på många otrevliga sätt. Några uppenbara, andra mer dolda. Men kättare och hädare blir fler och fler för varje dag. I dagens avsnitt behandlar Frodi och Ludvig lyssnarnas frågor. Det blir såväl litteratur som arkitektur...

March 03, 2021

9. De verkliga symptomen

Ett år har gått sedan kineshostan tog världen med storm. Sedan dess har den vita befolkningen levt med lockdowns, tester och restriktioner. Men har det hjälpt? De så kallade lösningarna har visat sig vara mer förödande än själva sjukdomen. Vad vi...

February 25, 2021

8. Den avgörande aspekten

Invandringen har omdanat vårt samhälle och även vårt eget sätt att se oss själva. Kritiken har vuxit i takt med att främlingarna blivit fler och fler. Kulturen förändras, brottslighet ökar och samhällsekonomin blöder pengar. Men det finns en aspekt...

February 18, 2021

7. En multipolär värld

Frodi och Ludvig blickar utåt i världen utan en geopolitisk syn. Tvärtom så kommer det hädas en del kring självutnämnda geostrateger. Vi kommer höra anekdoter från Sverige i norr, till Spanien i väst, Ukraina/Ryssland i öst. Men även Europas...

February 10, 2021

6. Maktens treenighet i den digitala tidsåldern

Vi lever i den digitala tidsåldern. Information kan skickas blixtsnabbt, människor och val påverkas. Kontanter blir endast siffror i en databas. Maktens tre pelare är i rörelse i denna tid och vi går på djupet vilka de är och hur de styr i...

February 03, 2021

5. Pengamakten

Aktiemarknaden skakade kraftigt när småsparade satte sig upp mot hedgefonderna i Gamestop-härvan. Men hur kommer det sig egentligen att pengar har blivit det högsta värdet hos människor i den moderna världen? Vi lär oss av våra förfäder, hur de såg på...

January 27, 2021

4. Den politiska skulden

Skam och skuld. Känslor som ligger till grund för mycket i det mänskliga beteendet. Även känslor som mer än andra har format politiken i den demokratiska västvärlden. Man skuldbelägger européer med historiska händelser. Dessa används som slagträn för...